Noticias

CEBEM comunica que la Consellería ha puesto a disposición del colectivo escolar el calendario para el curso 2013-2014. Podeis descargar en formato PDF dicho calendario desde el siguiente enlace. Dicho…
CEBEM comunica que a Dirección poñerá a disposición dos seus alumnos a distribución de datas reservadas para exames, de sesións de avaliación e de entrega de boletines de notas correspondentes…
CEBEM comunica que la Dirección pondrá a disposición de sus alumnos la distribución de fechas reservadas para exámenes, de sesiones de evaluación y de entrega de boletines de notas correspondientes…
CEBEM comunica que la Consellería ha abierto el primer plazo de solicitud o reserva de plaza para los ciclos de FP, que comprende desde los dias 17 de Junio al…
Os alumnos de segundo de Aplicacións Multiplataforma presentaron os seus proxectos os dias 18 e 19 de xuño ante a dirección e o claustro de profesores. Os proxectos foron evaluados…