1. INFORMACIÓN AO USUARIO

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

CEBEM, S.L. é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e informa que estes datos serán tratados conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

¿Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

Segundo o formulario no que se obtiveron os teus datos persoais, trataremos de maneira confidencial para alcanzar os seguintes fins:

No formulario de Contacto

  • Resposta ás consultas ou calquera tipo de petición realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto dispoñibles na páxina web do responsable (por interese legítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR).

¿Durante canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante o tempo necesario para manter o fin do tratamento ou cando existan prescricións legais que determinen a súa custodia.

Unha vez non sexan necesarios, eliminaranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a súa destrución total.

 

¿A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, salvo que sexa necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados con comunicacións. Coa estes provedores, o RESPONSABLE ten asinados contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa de privacidade vixente.

¿Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos teus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

Datos de contacto para exercer os teus dereitos:

CEBEM, S.L. Avenida Hispanidade 33 - CP 36203 - VIGO (PONTEVEDRA). E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA PELO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación das casillas correspondentes e a introdución de datos nos campos marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos son necesarios para atender á súa petición polo prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, pois son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de non se facilitaren todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

De acordo co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado, e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e lles informou adecuadamente para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes contactar co RESPONSABLE a través de CEBEM, S.L. Avenida Hispanidade 33 - CP 36203 - VIGO (PONTEVEDRA). E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.